Hiển thị 1–10 của 25 kết quả

LY CHÉN DĨA DÙNG TRONG NHÀ, DECOR CHỤP ẢNH, DECOR CHỤP FOOD

Ly, chén, dĩa, ly gỗ, chén gỗ, bộ ấm trà, tách trà, bình cắm hoa, chậu hoa, các sản phẩm decor đẹp khác…


I. Ly, chén, dĩa bằng Gỗ

140,000230,000
150,000250,000
100,000210,000

Ly, Chén, Đĩa

Dĩa gỗ chữ nhật

90,000

Ly, Chén, Đĩa

Dĩa gỗ tròn

100,000120,000

Ly, Chén, Đĩa

Ly gỗ (Không quai cầm)

50,00070,000

Ly, Chén, Đĩa

Khay/Dĩa Tre Tròn

150,000210,000
150,000190,000

II. Ly, chén, dĩa bằng Đá, Gốm, Sứ


III. Ly, chén, dĩa bằng Kim loại


XEM TẤT CẢ CÁC LOẠI LY, CHÉN, DĨA 👇

100,000210,000
55,000
105,000140,000
150,000190,000

Ly, Chén, Đĩa

Khay/Dĩa Tre Tròn

150,000210,000

Ly, Chén, Đĩa

Giá để đĩa bằng tre

50,00075,000