Showing all 12 results

Ly, chén, dĩa, ly gỗ, chén gỗ, bộ ấm trà, tách trà, bình cắm hoa, chậu hoa, các sản phẩm decor đẹp khác…

Ly, Chén, Đĩa

Giá để đĩa bằng tre

65,00075,000
190,000230,000

Ly, Chén, Đĩa

Ly gỗ (Không quai cầm)

50,00070,000
100,000150,000
80,000220,000

Ly, Chén, Đĩa

Dĩa gỗ tròn

100,000
70,000200,000