Showing 1–20 of 22 results

180,000250,000

Bánh, trái cây giả mô phỏng

Viên kem mô phỏng nhiều màu

40,000
Hết hàng
10,000100,000
4,00040,000
Hết hàng

Bánh, trái cây giả mô phỏng

Trái lê trang trí mô phỏng

25,000
Hết hàng

Bánh, trái cây giả mô phỏng

Trái táo trang trí mô phỏng

25,000

Bánh, trái cây giả mô phỏng

Trái chanh nhựa dùng trang trí chụp ảnh

12,00015,000

Bánh, trái cây giả mô phỏng

Trái cây giả cắt lát (Nhiều mẫu)

7,00020,000

Bánh, trái cây giả mô phỏng

Trái cam trang trí

25,000
Hết hàng

Bánh, trái cây giả mô phỏng

Trái Thanh Mai

15,000

Bánh, trái cây giả mô phỏng

Trái Việt quất

3,000
Hết hàng

Bánh, trái cây giả mô phỏng

Trái Dâu Tây

6,000
Hết hàng

Bánh, trái cây giả mô phỏng

Trái lê (Size nhỏ)

6,000

Bánh, trái cây giả mô phỏng

Trái táo (Size nhỏ)

6,000
.
.
.
.