Showing all 10 results

Ly, chén, dĩa, bộ ấm trà, tách trà, bình cắm hoa, chậu hoa,…

Hết hàng
150,000
150,000250,000
100,000180,000
80,000220,000
90,000230,000

Ly, Chén, Đĩa

Dĩa gỗ tròn

80,000120,000
70,000420,000
.
.
.
.