Showing 1–20 of 108 results

Ly, Chén, Đĩa

Giá để đĩa bằng tre

65,00075,000
150,000170,000
190,000230,000

Muỗng, Nĩa, Dao, Đũa

Gác đũa bằng gỗ

15,000

Ly, Chén, Đĩa

Ly gỗ (Không quai cầm)

50,00070,000

Muỗng, Nĩa, Dao, Đũa

Đũa tre

5,000
150,000350,000
100,000150,000
25,000200,000
140,000
50,00060,000