Đế lót, Thảm cách nhiệt

Đế lót ly bằng tre (Ô thang vàng)

12,00020,000
20,00030,000
25,00030,000

Đế lót, Thảm cách nhiệt

Lót ly bằng Xơ dừa

40,00050,000